آخرین مطالب

ویژه نیمه شعبان

مطالب

ویدیو

شبهات متداول

شبهه: موضوع مهدویت (با آنکه ادعا می شود موضوع اساسی است و در قرون متأخر خصوصا عصر حاضر، اهتمام زیادی به آن می شود و وقت زیادی از مسلمانان و بزرگان را گرفته است) در قرآن، نه با اشاره و نه با کنایه نیامده است!

پاسخ: حدود ۲۵۰ آیه در قرآن کریم آمده است که روایات شیعه یا سنی آنها را به حضرت مهدی (علیه السلام) تفسیر کرده اند، یعنی یک مورد یا ده مورد نیست، بلکه ۲۵۰ آیه است که در روایات، تفسیر به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شده است.
چند آیه از آیات قرآن که در مورد مهدویت است را از چند کتاب معتبر و از چند شخصیت برجسته اهل سنت -به عنوان مشت نمونه خروار- بیان می کنیم:
سوره توبه، آیه ۳۳: قرطبی، فخر رازی ابو حیان آندلسی، از مفسران بنام اهل سنت، و از بزرگان شیعه هم، مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه آورده اند که: چیرگی بر تمام ادیان در روز ظهور خروج مهدی است که هیچ کس باقی نمی ماند مگر آنکه به اسلام می گرود.
سوره بقره، آیه ۱۱۴: طبری از مفسران بنام اهل سنت می گوید: زمانی که مهدی قیام می کند و قسطنطنیه را فتح می کند، کفاری را که در برابر ایشان مقاومت می کنند به ذلت وخواری از بین می برد.
ابن أبی حاتم و سیوطی سنی هم گفته اند: مراد از خزی در دنیا، در زمان قیام مهدی و تأسیس حکومت جهانی اسلامی و نابودی همه کفار است.

فهرست